1

رادیوگرافی دندانپزشکی چیست و نحوه انجام چگونه است؟

News Discuss 
به این توجه داشته باشید که مقدار اشعه ایکس رادیوگرافی های دندان پزشکی خیلی کم است. خانم دکتر بشارت علاوه بر تخصص و دقت بالا خود در دندانپزشکی، خیلی خوش اخلاق هستند. این سنسور همان نقش فیلم را ایفاء کرده و با تاباندن اشعه این سنسور تصویر را بلافاصله https://keybookmarks.com/story13642326/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-dental-radiography-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D9%85

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story